Tyci encyklopedia Bzyka

Bzyk wyjaśnia w trakcie audycji znaczenie związku frazeologicznego „mucha nie siada”.