Tyci encyklopedia Bzyka

Bzyk wyjaśnia w trakcie audycji znaczenie związku frazeologicznego „chodzić po głowie”.