Tyci encyklopedia Bzyka

Bzyk dzwoni do dzieci, ale na linii są jakieś zakłócenia. Gdy w końcu udaje im się połączyć, dzieci wyznają, że bardzo tęsknią za Bzykiem! Przy okazji tłumacza przyjacielowi co to oznacza „mieć serce na dłoni”.