Tyci encyklopedia Bzyka

Bzyk przekona się dzisiaj dlaczego język to agent do spraw specjalnych i czy jedzenie ma wpływ na mowę.