Tyci encyklopedia Bzyka

Zjedzenie całej beczki soli to nie jest najlepszy pomysł. Ale może w tym jedzeniu chodzi o coś zgoła innego?