Tyci encyklopedia Bzyka

Czy można namalować coś samym oddechem? Okazuje się, że tak, i to w bardzo prosty sposób! Bzyk wraz dziećmi pokaże jak wykonywać oddechowe ćwiczenia logopedyczne.