Tyci encyklopedia Bzyka

Bzyk pracuje z dziećmi nad dykcją.