Tyci encyklopedia Bzyka

Bzyk wraz z dziećmi pracują nad dykcją.