Tyci encyklopedia Bzyka

Bzyk wyjaśnia w trakcie audycji znaczenie związku frazeologicznego „chcieć gwiazdki z nieba”.