Tyci encyklopedia Bzyka

Język nie kryje przed Bzykiem tajemnic! Dziś w trakcie audycji wyjaśni znaczenie związku frazeologicznego „czarno na białym".