Tyci encyklopedia Bzyka

Encyklopedia Bzyka, choć jest niewielkich rozmiarów, kryje w sobie informacje praktycznie na każdy temat. A tematy te Bzyk porusza i wyjaśnia właśnie w trakcie audycji „Tyci encyklopedia Bzyka”. Pomagają mu w tym mali, dziecięcy eksperci.