Twoja kolej

Remonty oraz naprawy pociągów, czy dworców są bardzo kosztowne i trudne. Wielu z nich można byłoby uniknąć, gdyby każdy pamiętał, ze pewnego dnia sam jako pasażer będzie chciał korzystać z estetycznych dworców, stacji i pociąg&oa