Twoja kolej

W sytuacji zagrożenia na dworcu, stacji kolejowej, albo w pociągu, gdy dostrzeżemy ogień, dym, pozostawiony bez opieki bagaż, należy natychmiast wezwać policję, czy Straż Ochrony Kolei. A gdy już zaalarmujemy służby, należy opuści miejsce zagrożenia.