Tupcio Chrupcio

Tupcio pomaga mamie przy pieczeniu. Niestety nie może sięgnąć bo zostry nóż, by pokroić jabłka, ani dotknąć zbyt gorącego pieca. Dla Tupcia będzie to lekcja o ostrożności i bezpieczeństwie...