Teleranek

W odcinku tym to zmysły odgrywać będą pierwszoplanową rolę. Cała uwaga skupiona będzie na zmyśle wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Naszym celem będzie dokładne wytłumaczenie jak działa każdy z nich. Pomoże nam w tym, znany z programu „Jak