Teleranek

„Wiecie, że do lasu można wejść bez biletów, bez maseczki czy jakiejś specjalnej wycieczki. Bądźcie moimi gośćmi, poznajcie moje sekrety...” – do dzieci z Teleranka las napisał list. Jakie sekrety skrywają drzewa?