Teleranek

Nauka, która zajmuje się tworzeniem map i kompasów to kartografia. Od czasów prehistorycznych rysujemy swoje otoczenie widziane z góry właśnie w postaci map. To one pomagają odnaleźć drogę z miejsca na miejsce, czyli umożliwiają nam odnalezienie się w otaczającej nas przestrzeni. O tworzeniu map, o tym jak się je odczytuje, porozmawiamy w tym odcinku Teleranka.