Supełkowe ABC

W odcinku poznajemy wyraz kwiat i zobaczymy, jaki znak w PJM mu odpowiada. W supełkowym teatrzyku opowieść o tym, jak podczas jesiennego spaceru Ala i Antek spotykają niezwykłego jegomościa, który opowie im, co jesienią dzieje się z przyrodą.