Supełkowe ABC

W supełkowej bajeczce opowieść o Ali, która wybrała się z mamą na spacer nad staw. Spotkały tam parę łabędzi, ale to nie były zwykłe ptaki... W naszych zabawach zrobimy gałgankową laleczkę i bukiet kwiatków z guzików. Supełek wybierze się na spacer do krawca i dowie, czym zajmuje się taki rzemieślnik. W radach dla rodziców i opiekunów Aleksandra Włodarska opowie o tym, jak niesłyszące dzieci są odbierane w szkole, do której również uczęszczają słyszący uczniowie.