Supełkowe ABC

W programie poznajemy słowo „chmura” w PJM. W bajce o poszukiwaniach słonia, który zginął Pawłowi – koledze Ali i Antka. Supełek będzie przygotowywać się do rowerowej wycieczki. A czy wiecie, jakie wyposażenie musi mieć rower