Supełkowe ABC

W tym spotkaniu z Supełkiem poznajemy znak w PJM, który odpowiada słowu auto oraz dowiadujemy się, jak zapisujemy je w języku polskim. W supełkowej bajeczce Ala i Antek dowiadują się, ile różnych rzeczy kryje się pod słowem palma. Dziec