Supełkowe ABC

W tym odcinku poznajemy znak Polskiego Języka Migowego oznaczający słowo tata i uczymy się je zapisywać w języku polskim. W supełkowej bajeczce kolejna przygoda rodzeństwa. Do Ali i Antka przybiega kolega z nowiną, że w przedszkolu pojawił się nowy kolega. Ale ten kolega wygląda trochę inaczej niż reszta dzieci. Kim jest nowy chłopiec? Na zakończenie w radach dla rodziców – Tomasz Romanowski – niesłyszący pedagog odpowiada na pytanie, jakie różnice występują w posługiwaniu się Polskim Językiem Migowym u dorosłych i u dzieci.