Supełkowe ABC

Wraz z sympatyczną postacią ze sznurka poznajemy DŻ – dwuznak, gdy piszemy, a głoskę – gdy wymawiamy. Poszukamy go w różnych wyrazach. W supełkowym teatrzyku opowieść o tajemnicy, jaką Antek wyjawił Ali. Tym razem Supełek wybierze