Supełkowe ABC

W tym spotkaniu z sympatyczną postacią ze sznurka poznamy CZ – dwuznak, gdy piszemy, a głoskę – gdy wymawiamy. Poszukamy go w różnych wyrazach. Będziemy też odejmować w zakresie 13. W naszym teatrzyku bajka o nowym, przedszkolnym k