Supełkowe ABC

W tym spotkaniu z sympatyczną postacią ze sznurka poznamy Sz – dwuznak, gdy piszemy, a głoskę – gdy wymawiamy. Poszukamy go w różnych wyrazach. Będziemy też dodawać w zakresie 13. W naszym teatrzyku Alę i Antka odwiedzi Zosia i prz