Supełkowe ABC

Ala i Antek wybiorą się do parku z nadzieja, że znów spotkają Zosię, której już dawno nie widzieli. Zosia przyjdzie z mamą i dzieci urządzą sobie tor przeszkód. Kto okaże się najlepszy? Zobaczycie sami. Tym razem Supełek wybierze