Supełkowe ABC

W tym spotkaniu z sympatyczną postacią ze sznurka poznamy DŹ – dwuznak, gdy piszemy, a głoskę – gdy wymawiamy. Poszukamy go w różnych wyrazach. Poza tym będziemy liczyć do 14 i poznamy tę liczbę. W supełkowym teatrzyku opowieść o t