Supełkowe ABC

W supełkowym teatrzyku opowieść o tym, jak tata zabiera Alę i Antka do lasu. Razem obserwują ślady, jakie zwierzęta zostawiły na śniegu.
Supełek wybierze się do stadniny i postanowi nauczyć się jeździć konno.
W naszych zabawach zrobimy konika z korków i lisa z rolki po papierze. Będziemy też liczyć do 60, a bohaterem supełkowej czytanki-rymowanki będzie lisek chytrusek.
W kąciku dla rodziców dr Paweł Rutkowski – kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego odpowie na pytanie czy słyszący studenci chętnie uczą się PJM?