Supełkowe ABC

Program – tworzony przy współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych jest skierowany do dzieci i ich rodziców, którzy często – szczególnie rodzice słyszący – nie znają języka migowego.