Strażniczki tęczy

Strażniczki tęczy idą na pomoc krabowi pustelnikowi.