Stacyjkowo: Kolejowe opowieści

Willson jest bardzo zmęczony. Praca w patrolu torowym kosztowała go wiele wysiłku. Bruno twierdzi, że to właśnie jego praca, praca lokomontera jest najcięższa. Willson i Bruno postanawiają się zamienić rolami i przekonać się czyją praca jest naprawdę wyczerpująca. Co wyjdzie z tej zamiany?