Stacyjkowo: Kolejowe opowieści

Podczas przeglądu technicznego Wilson dowiaduje się, że jest pierwszą w swoim rodzaju lokomotywą – jego numer seryjny to 001. Przyjaciele żartobliwie nazywają go Księciem Stacyjkowa, ale ten tytuł Wilson zaczyna traktować bardzo poważnie. Czy p