Sposób na Alcybiadesa

Alcybiadesa coraz bardziej intryguje niezrozumiały pęd do wiedzy historycznej wśród uczniów klasy Ia. Ośmielony ich postępami w nauce, profesor proponuje podopiecznym „swobodne poszukiwanie prawdy” zamiast klasycznych lekcji