Smok Dyziek

Wielka Księga Dobrych Wróżek podejmuje się nauczenia Fruzi bycia Dobrą Wróżką.