Smok Dyziek

Smok Dyziek, w ramach porządków, organizuje wyprzedaż rzeczy, których już nie używa. Z niektórymi przedmiotami trudno mu się jednak rozstać...