Smok Dyziek

Mieszkańcy Jabłoniowa zalewają Gburka prośbami o naprawę ich rzeczy. Gburek tworzy mechaniczną kopię siebie robota - asystenta.