Smok Dyziek

Nieporadność Dyźka wprowadza zamieszanie w lesie. Smok demoluje stoisko Alberta, psuje parasolkę Gburka, dlatego za wszelką cenę chce udowodnić, że jest dobrym smokiem. Niestety chęć pomocy powoduje jeszcze więcej problemów. Ani Mysia ani Fruz