Smok Dyziek

Dyźkowi rusza się róg wstydzi się tego i przez cały dzień próbuje ukryć się przed swoimi przyjaciółmi.