Smok Dyziek

Po znalezieniu magicznej monety Grizela chce dołączyć do igrzysk. Wierzy, że jej moc zapewni jej zwycięstwo. Konkurencje nie są łatwe, ale Dyziek radzi sobie świetnie. Czy Grizela odbierze mu laur zwycięstwa?