Smok Dyziek

Zapatrzony w swoje orzechy Chrupek często powoduje różne wypadki i dlatego postanawia zostać specjalistą do spraw bezpieczeństwa. Czy na nowym stanowisku uda mu się ograniczyć ilość wypadków?