Smok Dyziek

Albert prosi Mysię o pomoc. Myszka ma mu przynieść wielki słoik dżemu. Wózek, na którym stoi słoik, nagle rusza.