Smok Dyziek

Dudek wpada na Jabłoniowa. W końcu staje się jasne, że historie Dudka są zbyt piękne, aby były prawdziwe!