Smok Dyziek

Dyziek i Chrupek budują smoczą kolejkę górską.