Smok Dyziek

Chrupek opowiada straszne historie. Najstraszniejsza miała miejsce w domu pewnej wróżki.