Smok Dyziek

Do doliny zawitała zima i święta. Gryzela i Maniek nie przyjmują jednak zaproszenia do wspólnego świętowania. Ponieważ nie mają zapasów ani chrustu, a do doliny zbliża się zamieć, Dyziek z Chrupkiem postanawiają ostrzec ich przed niebez