Rodzina Treflików

Tatuś Treflik źle się czuje, wszyscy domownicy starają się by jak najszybciej doszedł do siebie. Każdy przy tym wykorzystuje znane mu sposoby na wygonienie choroby. Pod wpływem troski bliskich i sposobów jakimi walczą z chorobą Tatuś odzyskuje