Rodzina Treflików

Zła pogoda psuje plan rodzinnej wycieczki. Z pomocą Małego Wujcia, dzieciom udaje się odegnać nudę i znaleźć przyjemność, nawet w tak mało pasjonującym zajęciu, jak sprzątanie.