Przyjaciele z podwórka

Sułtan Łosiek chce przenieść skarby z jaskini do pałacu. Zatrudnia arabskich tragarzy: Żabusię i Pingusia. Z pozoru praca wydawała się prosta, ale rzeczywistość okazała się inna. Dzięki pomocy dżina Kangusia udało im się wykonać zadanie.