Przyjaciele Misia i Margolci

Eugeniusz odnajduje tekst sztuki teatralnej, którą kiedyś napisał. Niestety, nigdy nie doszło do jej wystawienia. Czy Przyjaciele zobaczą Eugeniusza w roli aktora?