Przyjaciele Misia i Margolci

Margolcia krząta się po domu i narzeka na Misia, że nie posprzątał po sobie ciasteczek. Misiek wyjaśnia, że musiał pomóc Eugeniuszowi podlać kwiatki. Ręka Eugeniusza jest tylko zwichnięta, a nie złamana, ale z pieczeniem placuszków będz